Financieel

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.
De taken die hierbij horen zijn onder meer:

  • Jaarlijks begroting opstellen

  • Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren

  • Beheren gelden

  • Besteden van gelden overeenkomend met de statuten van de stichting

Vergoeding bestuursleden:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Voor werkzaamheden door het bestuur verricht in zake promoten van de stichting of vergaderingen zal een onkosten vergoeding in de vorm van € 0,19 per Km worden vergoed.

Beheer en besteding van het vermogen:
Het door de stichting opgebouwde vermogen komt in zijn geheel ten goede aan het onderzoek door de behandelende arts van het UMZ en aan de bijkomende kosten ter verzorging van Tom Schippers. De stichting heeft geen winst oogmerk. Wel zal een buffer opgebouwd worden voor onvoorzien en kosten of afwijkende kosten en/of uren van de vooraf opgesteld begroting.

Het werven van gelden:
Het werven van gelden zal voornamelijk bestaan uit het houden van allerlei vormen van activiteiten. Door naamsbekendheid zullen giften worden ontvangen. Onderzoek naar eventuele subsidies behoren tot de mogelijkheden