Financiële overzichten

Resultatenrekening boekjaar 2017

Beginkapitaal op 17-10-2017

 

€ 1.775,20

 

Inkomsten

 

Datum

Omschrijving

Bedrag

18-10-2017

Ronde Maat

€ 8.280,43

 

Sponsorloop Vriezenveen

€ 2.150,00

 

Familiedag Zwolsman

€ 665,00

 

Camping Groot grobbenhorst

€ 3.576,00

 

Fietsen voor Tom + bonnenboekjes

€ 42.605,87

9-11-2017

Stichting B.R.I.C

€ 17.500,00

30-11-2017

Storting winterfair Borkelt

€ 1.560,00

2-12-2017

Diverse akties Kees Goossen

€ 275,00

8-12-2017

Pot tuincentrum Veneslagen

€ 70,00

21-12-2017

Bonnenboekje basisschool In den Climtuin

€ 114,50

 

Totaal inkomsten

€ 76.796,80

     
 

Uitgaven

 

30-10-2017

Kamer van Koophandel

€ 50,00

 

Het Notarieel

€ 211,75

16-11-2017

Identiteit Media

€ 42,35

 

Totaal uitgaven

€ 304,10

     
 

Eindsaldo 2017

€ 78.267,90

Balans 2017

DEBET

 

CREDIT

 

Liquide middelen beginsalso

€ 1.775,00

Eigen vermogen beginsaldo

€ 1.775,00

       

INKOMSTEN

 

INKOMSTEN

 

Sponsoring in natura

€ -

Sponsoring in natura

€ -

Liquide middelen toename

€ 76.797,00

Giften

€ 76.797,00

       

UITGAVEN

 

UITGAVEN

 

Kosten arts

€ -

Kosten arts

€ -

Overige uitgaven

€ 304,00

Overige uitgaven

€ 304,00

Saldo inkomsten min uitgaven

€ 76.493,00

Saldo inkomsten min uitgaven

€ 76.493,00

       

Eindsaldo

€ 78.268,00

Eindsaldo

€ 78.268,00

Toelichting
In 2017 zijn door middel van acties gelden opgehaald om de te verwachten kosten voor het onderzoek van de arts te kunnen financieren.
Deze kosten zijn begroot op ca € 80.000,-
De verrekening met het UMC heeft nog niet plaats gevonden i.o.m. de arts en start in 2018 volgens opgesteld betalingscontract.