Begroting

Door de behandelende arts is een begroting op hoofdlijnen aangegeven voor het onderzoek

€ 80.000,- . Op basis van de voortgang van soortgelijke onderzoeksprojecten zal hiervoor één onderzoeker gedurende ongeveer een jaar mee bezig zijn. De salaris kosten (incl werkgeverslasten) van deze persoon zijn ongeveer €60.000. Daarnaast gebruikt deze persoon dure chemicaliën en kweekbenodigdheden. Voor één jaar is dit €20.000.

Door het stichtingsbestuur is gedurende deze onderzoeksperiode bijkomende kosten begroot die niet vergoed worden door zorgverkering of derden € 10.000,-

Door het stichtingsbestuur is een post onvoorzien aangegeven voor deze onderzoeksperiode
€ 5.000,-

De inkomsten bestaan uit giften en opbrengst uit gerichte akties

Voor de periode na het afsluiten van het onderzoek zijn nog geen begrotingsgegevens beschikbaar.
De begroting is in 2 gedeelten opgesteld over de jaren 2017 en 2018

Begroting 2017

Uitgaven

 

3 maanden onderzoek

€ 20.000,00

3 maanden post onvoorzien

€ 2.000,00

Totaal

€ 22.000,00

   

Inkomsten

 

Ontvangen gelden akties

€ 22.000,00

Totaal

€ 22.000,00

Begroting 2018

Uitgaven

 

9 maanden onderzoek

€ 60.000,00

Bijkomende kosten

€ 10.000,00

9 maanden post onvoorzien

€ 3.000,00

Totaal

73.000,00

   

Verwachte inkomsten

 

Ontvangen gelden akties

€ 58.000,00

Nieuwe akties 2018

€ 15.000,00

Totaal

73.000,00