Over ons

De stichting heeft ten doel om geld in te zamelen voor onderzoek naar medicijnen bestemd voor de behandeling voor de ziekte PFIC. In eerste instantie zal dit gebruikt worden voor de behandeling van Jacob-Otto Tom Schippers (hierna te noemen Tom Schippers), geboren op zesentwintig september tweeduizend dertien, ter bestrijding van de ziekte Progressieve Familiaire Intrahepatische Cholestase (PFiC), met name voor de bestrijding van de jeuk die deze ziekte met zich meebrengt, alsmede al hetgeen daarmee in verband staat. In tweede instantie zal ditzelfde medicijn toegepast worden bij andere patiënten met deze ziekte. De verworven medische kennis komt ten goede van de samenleving.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, donaties en opbrengsten vanuit acties. De begroting wordt gevormd door de kosten van het onderzoek plus de te verwachten bijkomende kosten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het UMC. Door de behandelende arts is een begroting ingediend van € 80.000,- voor het ontwikkelen van de benodigde medicijnen. De bijkomende kosten zijn begroot op € 15000,-.

Naast het inzamelen van geld heeft de stichting tot doel meer bekendheid te geven aan de ziekte PFiC. Door betere naamsbekendheid wordt verwacht dat er meer donaties worden geschonken.