Korte termijn visie
De missie van de stichting is het verwerven en beheren van gelden ten bate van het ontwikkelen van een medicijn voor Tom Schippers ter bestrijding van de ziekte Progressieve Familiaire Intrahepatische Cholestase (PFiC), met name voor de bestrijding van de jeuk die deze ziekte met zich meebrengt, alsmede al hetgeen daarmee in verband staat. De stichting stelt zich ten doel om de gelden te verzamelen die door de ouders niet zijn te bekostigen of te financieren en die niet door zorgverzekeraars worden vergoed.

Langere termijn visie
Door het medisch onderzoeksteam in de gelegenheid te stellen om het onderzoek te kunnen verrichten komt de verworven medische kennis ten goede aan de patiënten met deze ziekte in zowel binnen- als buitenland.

Doelstelling
Door vrienden, familie enzovoort van Tom Schippers worden veel acties opgezet. De stichting stelt zich ten doel deze te begeleiden en te coördineren. De boekhouding van de stichting vormt de financiële spil van heel het gebeuren rond de genoemde acties.

Strategie
Door meer bekendheid aan deze ziekte, bijv door het organiseren van voorlichtingen, verwacht de stichting meer donaties en subsidies binnen te kunnen halen.