Activiteiten

De concrete werkdoelen voor de komende periode zijn:
Het bestuur zal wanneer nodig activiteiten uitzetten of activiteiten door vrienden en/of familie begeleiden.
Het bestuur kan tijdig inschatten wanneer de financiële positie zodanig is, of zal worden, dat activiteiten noodzakelijk zijn.
De activiteiten kunnen divers van aard zijn.

Mogelijke activiteiten:

  • Uitgifte bonnen boekjes in samenwerking met de plaatselijk middenstand

  • Collectes of sponsoring en giften

  • Verkoop van levensmiddelen

  • E.e.a. in overeenstemming met de statuten van deze stichting